Общи условия на VAYA BEACH RESORT

Тези правила и условия определят правата и задълженията на Страните в рамките на резервациите, направени чрез уебсайта „VayaBeachResort.com” и интегрирания TravelLine: Booking Engine (наричан по-долу Курортът или „Vaya Beach Resort” или ние). Ние любезно молим нашите Клиенти (наричани по-долу Клиент или Вие) да прочетат и разберат нашите правила и условия, преди да финализират своята резервация, тъй като като направите резервация чрез нашия уебсайт, Вие също приемате и се съгласявате с всички правила и условия.

РЕЗЕРВАЦИЯ

а) Вашето решение да направите резервация се изпраща автоматично до курорта при поискване от вас.

б) Посреднически услуги, предоставяни от TravelLine LLC. за клиентите са безплатни. Поради този факт е забранено препродажбата на вили, резервирани чрез TravelLine: Booking Engine.

ДОГОВОР И ПЛАЩАНИЯ

а) Договорът за обслужване между клиента и Курортът се счита за сключен по време на процедурата по резервация. Всички рекламации и задължения, свързани с услугите, се отнасят само до клиента, който е направил резервацията и избрания от този клиент курорт.

Обработената резервация може да бъде платена по всеки от методите, предложени от TravelLine: Booking Engine. Моля, обърнете внимание, че всяка специална оферта/тарифа може да има разрешен специален метод на плащане.

С помощта на банкова карта клиентът може да заплати цената на първата нощувка в курорта или всяка друга сума, посочена от курорта в TravelLine: Booking Engine. Плащането се предхожда в безопасния прозорец на платежната система. Ако по време на резервацията платите за резервацията си частично, моля, имайте предвид, че останалата сума се доплаща при пристигане в курорта.
С метода на плащане „Кредитна карта (гаранция)“ въвеждате информацията за вашата кредитна карта в съответните полета на TravelLine: Booking Engine. Тази информация се прехвърля към курорта чрез защитени комуникации на защитен сървър, за да се гарантира вашата резервация. Курортът сам взема решението да таксува или заключва сумата на вашата кредитна карта, която е еквивалентна на сумата на поръчката. Ако курортът не може да извърши необходимите транзакции с вашата карта, необходими за гарантиране на вашата резервация, вашата резервация може да бъде анулирана от курорта. Моля, уверете се, че срокът на валидност на вашата кредитна карта не е изтекъл и в акаунта ви има достатъчно средства за плащане на поръчката.
С помощта на безкасови транзакции (банков превод) 100% от резервираните услуги следва да бъдат платени предварително. Избирайки този метод на плащане, е необходимо да заплатите общата сума на резервацията в рамките на 7 банкови дни и да изпратите копие от платежния документ на имейла на хотела. В случай на неплащане навреме, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.
Резервацията може да бъде платена от клиента в брой при пристигането му в курорта (ако избраната Специална оферта/тарифа предполага този начин на плащане).
Внимание! Курортът има право да определя невъзстановими тарифи. Съгласно условията на такива невъзстановими тарифи, авансовата вноска (напълно или частично) не се връща в случай на анулиране на резервация или непристигане на клиента. Курортът го начислява като наказателна санкция. Моля, прочетете внимателно условията на всяка специална оферта, преди да донесете резервацията си до края.
Резервацията на вили се урежда направо по време на процедурата по резервация. Конформацията на резервацията (ваучерът) ще се покаже веднага след приключване на резервацията. Силно препоръчваме да отпечатате и запазите потвърждението на резервацията. Също така този ваучер ще бъде изпратен на имейл адреса, посочен от клиента по време на процедурата по резервация.

ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

Курортът чрез интегрираната TravelLine: Booking Engine функционално ви позволява да правите промени в датата на пристигане или заминаване, данни за контакт на гостите, коментари на гостите по резервацията, вида на стаята във вече издадената и потвърдена резервация само ако е избрана начин на плащане е – плащане при пристигане в мястото за настаняване. Ако направите промени в тази информация в резервацията, моля, направете това директно в системата за онлайн резервации TravelLine, като използвате линка, посочен в потвърждението на резервацията, изпратено до вас по имейл.

Моля, обърнете специално внимание, че не може да променя посочените по-горе данни за резервация при всички други начини на плащане, както и други промени във вече направени и потвърдени резервации, включително резервация при плащане в настаняване.

Моля, проверете правилата за анулиране на място за настаняване, ако анулирате резервацията си и направите нова чрез системата и онлайн резервации TravelLine.

АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

а) За да се избегнат недоразумения, анулирането на резервацията трябва винаги да се извършва чрез TravelLine: Booking Engine. Това е изключително важно, че уведомлението за анулиране на резервацията се доставя на Курортът навреме. Анулирането на резервацията може да се извърши само чрез TravelLine: Booking Engine, като се използва връзката за анулиране и паролата, зададени в потвърждението на резервацията, изпратено до вас по имейл по време на процедурата по резервация. При анулиране на резервацията клиентът получава Отмяна на резервация. В случай, че не можете сами да използвате връзката и паролата за анулиране, моля свържете се с нашия отдел за резервации.

б) В случай, че използвате електронния метод на плащане с банковата си карта, когато анулирате резервацията си навреме, парите ще бъдат изпратени обратно на банковата карта, която е била използвана по време на процедурата по резервация в рамките на около 45 работни дни от момента на получаване анулиране на резервация. Времето между връщането и получаването на парите от клиента зависи от вътрешните банкови процедури и вътрешните процедури на платежните системи.

в) В случай, че използвате метода на плащане „Кредитна карта (гаранция)” и анулирате резервацията си, сумата, начислена/блокирана по вашата кредитна карта, ще бъде възстановена от Курортът. Ако анулирате резервацията си, се препоръчва да се свържете с курорта, за да разрешите проблема по всеки удобен начин.

г) В случай, че сте използвали банково предварително плащане, за да платите резервацията си и анулирате резервацията си, моля свържете се с курорта, за да разрешите проблема по всеки удобен начин. Парите ще ви бъдат върнати по начина, по който искате, с изключение на комисионната от платежната система.

д) При късна анулация на резервация или непристигане на гост Курортът може да наложи неустойка на клиент. Правилата за късна анулация и точно условията и наказателните санкции се изпращат от всеки Курорт поотделно. По време на резервационната процедура, моля, прочетете условията за резервация, правилата на специалните оферти, както и условията за късна анулация, които са зададени на сайта на курорта, на TravelLine: Booking Engine и на ваучера.

КУРОРТЕН ПРЕСТОЙ, НАЛИЧНОСТ НА ВИЛА

а) Клиентите ще бъдат помолени при пристигането си в курорта да попълнят или подпишат регистрационна карта. За целта клиентите ще бъдат помолени да представят документ за самоличност.

б) Нашите курорти предлагат WIFI достъп, който позволява на клиентите да се свързват с интернет. Клиентите се задължават да гарантират, че предоставените от нас компютърни ресурси не се използват за каквито и да било незаконни цели или по какъвто и да е начин за възпроизвеждане, представяне, предоставяне или съобщаване на обществено произведение или обект, защитен с авторско право или сродно право, като текстове, изображения, снимки ( и така нататък) без разрешението на притежателя на авторските права, когато това разрешение се изисква.

в) Освен ако не е уговорено друго писмено в потвърждението на резервацията, НАСТАВЯНЕТО е от 15:00 ч. местно хотелско време. Ранното настаняване преди 11:00 часа ще доведе до пълно зареждане за една нощувка. След 11:00 часа ще се прилага половин ставка за нощувка.

г) НАПУСКАНЕТО се извършва до 12:00ч. Гостите, напускащи се между 12:00 ч. и 16:00 ч., ще бъдат таксувани с половината от цената за нощувка. За напускане след 16:00 часа се заплаща една пълна нощувка.

д) Ранното настаняване / късното напускане е в зависимост от наличността. За ранно настаняване, моля, свържете се с курорта най-малко 3 дни преди пристигането си. За късно напускане, моля свържете се с рецепцията в деня на заминаването си.

е) Клиентът е длъжен да предприеме действия, които са разумни за него, за да отстрани прекъсването и да сведе до минимум евентуални щети в Курортната зона. Клиентът има свободата да покаже на курорта, че не е понесъл никакви или много по-малки претенции за щети от използването. Курортът ще предприеме действия за коригиране при узнаване за това или при възражение без ненужно забавяне от страна на Клиента.

ж) Курортът е отговорен пред Клиента за имущество и парични средства, внесени в курорта в съответствие с приложимите закони и разпоредби или с вътрешните разпоредби на курорта. Курортът препоръчва на гостите да използват възможността да съхраняват своите ценности в сейфовете на рецепцията/вилите на курорта. Клиентът уведомява курорта веднага след като узнае за загубата, унищожаването или повредата на неговите/нейните ценности.

з) Доколкото паркомясто е предоставено на Клиента в Курортното място като паркинг, това не представлява договор за съхранение. Курортът не поема отговорност за загуба или повреда на моторни превозни средства, паркирани или маневрирани в имота на курорта, нито за съдържанието им, с изключение на случаите на умисъл или груба небрежност само на служителите на курорта.

ЦЕНАТА НА ВИЛИ И УСЛУГИ В КУРОРТА

а) Всички цени, зададени в TravelLine: Booking Engine, са представени от курорта и са валидни за всякакъв вид резервации, направени чрез TravelLine: Booking Engine.

б) Резервацията на вили се извършва на цени, които са валидни за периода на предполагаемото време за престой в Курортът. По време на процедурата по резервация автоматично се прилагат специалните ценови предложения, зададени от обекта за настаняване в TravelLine: Booking Engine. Курортът гарантира, че зададената цена на Вилите и услугата е задължителна за всяка резервация.

в) Всички цени са приложими за една вила и избрания период на престой в курорта, включително услугите, посочени в описанието на вилата. Съгласно вътрешните документи на курорта той трябва да зададе в TravelLine: Booking Engine препоръчителната цена на дребно на своята услуга, включително всички данъци. Но цените могат да бъдат показани без местни данъци и такси.

г) Всички цени, показани в TravelLine: Booking Engine, са определени в съответната валута. Обменният курс в евро е по фиксиран курс на БНБ 1 евро = 1,95583 лв.

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

а) Данните, въведени от клиента, се прехвърлят в курорта само доколкото е необходимо за резервация на вили в избрания курорт. Освен това въведените от клиента данни могат да се използват за предаване на трета страна. Такива трети страни могат да се свържат с клиента по имейл, например, за да получат обратна връзка относно качеството на услугата. В същото време, когато клиентът получи първия имейл от трета страна, той или тя има възможност да откаже последващото изпращане.

б) С приемането на настоящите Общи условия клиентът дава съгласието си за събиране, систематизиране, натрупване, съхранение, усъвършенстване (актуализация, промяна), използване, прехвърляне към избрания курорт, обезличаване, премахване на личните му данни: фамилия, име, отчество име, e-mail адрес, телефон, гражданство. Тези лични данни се изискват, за да предоставят на клиентите услугите или да отговорят на исканията на клиентите. Посочените лични данни се показват във ваучера, отчетните ведомости и счетоводните документи. Съгласието се дава от клиента за извършване на действия, които не противоречат на действащото законодателство на Република България по отношение на личните данни. А също и за постигане на целите, заложени в Общите условия, включително: онлайн резервация на избран Курорт, изготвяне на листове и счетоводна документация, както и получаване на обратна връзка за качеството на услугата в резервирания Курорт.

В случай на предоставяне на клиента на рекламни и маркетингови материали, той или тя ще получи и възможност да се откаже от получаването на такива материали в бъдеще.

РАЗНИ

Въпреки че са положени всички разумни усилия, за да се гарантира точността на информацията на нашите уебсайтове, ние не поемаме отговорност за грешки или пропуски и си запазваме правото да променяме или отменяме функциите на споразуменията на нашите уебсайтове без предизвестие. Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства са използвани общи фотографски изображения за представяне на общия стил на курорта и неговите съоръжения.

Съдържанието на уебсайтовете е наше авторско право и не може да бъде копирано, възпроизвеждано, публикувано, разпространявано или изменяно за каквато и да е друга цел без нашето предварително писмено съгласие. Заглавието TravelLine и логото TravelLine комбинират регистрираната търговска марка на TravelLine LLC. Другите продукти или фирмени заглавия, споменати в тази уеб услуга, могат да бъдат регистрирани търговски марки на техните притежатели.

ОТГОВОРНОСТ

Докато използвате VayaBeachResort.com/ интегрирания TravelLine: Booking Engine и обработвате резервацията, вие се съгласявате с условията на настоящите Условия за ползване. В случай на несъгласие с някое от посочените по-горе условия, силно ви препоръчваме да спрете да използвате VayaBeachResort.com и TravelLine: Booking Engine. Продължаването на използването на нашия уеб сайт се счита за недвусмислено приемане на всички условия на това Споразумение.

УПРАВЛЯВАЩА КОМПАНИЯ НА VAYA BEACH RESORT.COM/ БАНКОВИ ДАННИ

Емона 2000 ООД
София 1202, Възраждане
120 Св.Св. Кирил и Методи ул.
ДДС номер: BG131403420
Отговорник: Иван Иванов

Банка: ИНВЕСТБАНК АД
IBAN:BG82IORT80481020574300
BIC: IORTBGSF

Моля, използвайте следните данни, за да се свържете с нашия отдел за резервации:
T: +359 556 98 800/ +359 897 800 900
Е: contact@vayabeachresort.com

Курортът има право да променя тези правила и условия по всяко време.